ஹோமங்களும் அதன் பயன்களும்

ஹோமங்களும் அதன் பயன்களும் கணபதி ஹோமம் : தடைகள் விலகும், எடுத்த காரியங்கள் வெற்றி அடையும். சண்டி ஹோமம் : பயம் போக்கும், வாழ்வில் தொடர்ந்து வரும் தரித்திரம் நீக்கும். நவகிரஹ ஹோமம் : கிரக தோஷங்கள் போக்கி மகிழ்ச்சியும், வளமும் உண்டாகும். சுதர்ஸன ஹோமம் : ஏவல் பில்லி சூனியங்கள் நீங்கும், சகல காரியங்களிலும் வெற்றி தரும். ருத்ர ஹோமம் : ஆயுள் விருத்தி உண்டாகும். மிருத்யுஞ்ச ஹோமம் : மந்தி தோஷம் போக்கும், பிரேத சாபம் நீக்கும். புத்திர கமோஷ்டி ஹோமம் : புத்திர பாக்கியத்தை உண்டாக்கும். சுயம்வர கலா பார்வதி ஹோமம் : பெண்களுக்கு திருமண தடை நீக்கி விரைவில் நடைபெறும். ஸ்ரீ காந்தர்வ ராஜ ஹோமம் : ஆண்களுக்கு திருமண தடை நீக்கி விரைவில் நடைபெறும்.…

Continue reading »

All Variations of Kozhukattai or Modak Recipes – Ganesh Chaturthi Special

Kozhukattai is mainly prepared during the Ganesh Chathurthi festival. Lord Ganesha is known to be fond of sweets and kozhukattai is one of the savouries offered to him during the festival. See here for more about the festival – Ganesh Chathurthi There are many types of Kozhukattai made in different parts of India during this festival. The Poornam Kozhukattai is also known as Modak or Modhakam. See also, Modak Recipe These types of Kozhukattai below are mostly prepared in South India for Ganesh Chathurthi. What…

Continue reading »

Ellu Urundai – Sesame Seeds Ladoo – Ganesh Chathurthi Recipes

Ellu Urundai or Sesame Seeds Ladoo is one of the sweets prepared during Ganesh Chathurthi festival in South India and offered to Lord Ganesha. See here for more about this festival – Ganesh Chathurthi This is my most favourite sweet prepared by my mother and I await the Ganesh Chathurthi festival every year for this sweet. See here for more sweets for Ganesh Chathurthi – Sweets for the occasion Ellu Urundai is a very easy tasty and healthy sweet recipe. The below recipe produces about…

Continue reading »