அற்புத வாழ்க்கை – Beautiful Life – Poem

அற்புத வாழ்க்கை அப்பன் உயிர்துளி கொடுத்து அம்மை உயிரை சுமந்து தொப்புள் கொடி உயிர் வளர்ந்து பத்து மாதம் கருவறை இருட்டில் மூச்சுபயிற்சி கண்டு பூமியின் வெளிச்சத்தில் வந்து விழும் குழந்தை வித்தியாசமான உருவம் கொண்டு வேற்றுமையான எண்ணம் கொண்டு மனிதாபிமான குணம் கொண்டு ஆண்டவன் விருப்பபடி நிறம் கொண்டு வளர்ந்து வாழ்ந்து நல்லதும் கண்டு கெட்டதும் கண்டு சுகமும் கண்டு அவமானமும் கண்டு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான அனுபவம் கண்டு இது தான் உலகம் இது தான் வாழ்க்கை இது தான் பாதை இது தான் பயணம் என்று தெளிவதற்குள்ளே விதி சதி செய்து இயற்கை மாற்றம் கொண்டு உடலை வளர்த்து அறிவை வளர்த்து நட்பை வளர்த்து எதிர்ப்பை வளர்த்து கோழையை எதிர்த்து வீரத்தை வளர்த்து படிப்பு கண்டோம்…

Continue reading »

Sadguru’s ADVICE

Sadguru’s ADVICE TO 40-YEARS OLD & OLDER and Everyone! Because none of us have many years to live, and we can’t take along anything when we go, so we don’t have to be too thrifty. Spend the money that should be spent, enjoy what should be enjoyed, donate what you are able to donate. DON’T WORRY about what will happen after we are gone, because when we return to dust, we will feel nothing about praises or criticisms. The time to enjoy the worldly life…

Continue reading »

ABCD – Anybody Can Dance | Zee Telugu Dance Show | Sneha, Rambha and Sundaram | Did you know?

The famous and successful choreographer Sundaram Master is the primary judge in this dance reality show by Zee Telugu. Of course dance shows are not new to Television and Zee TV but this show is brand new and special. Did you know? ABCD – Anybody Can Dance is hosted by super famous actresses Rambha and Sneha along with Sundaram Master. Interesting isn’t it? Yes, this show will be aired in the evening prime time slot during weekends. Zee Telugu has left no stone unturned for…

Continue reading »